Onze scholen (per bestuur)

Het samenwerkingsverband PPO Delflanden bestaat uit reguliere scholen in de regio Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland (Den Hoorn en Schipluiden) en Delft, scholen voor speciaal basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs die vallen onder cluster 3 en 4. De scholen die vallen onder cluster 1 en 2 worden landelijk georganiseerd en krijgen een aparte financiering.

Het samenwerkingsverband is als volgt samengesteld:
Lucas Onderwijs Stichting ›
Onder de Stichting Lucas Onderwijs vallen binnen ons samenwerkingsverband de volgende scholen.

Stichting Christelijk Onderwijs Delft en omstreken ›
Onder de Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. vallen binnen ons Samenwerkingsverband de volgende scholen:

Rotterdamse vereniging katholiek onderwijs ›
Onder de Rotterdamse Vereniging Katholiek Onderwijs vallen binnen ons Samenwerkingsverband de volgende scholen:

Delftse Vereniging Montessori Onderwijs ›
Onder de Delftse Vereniging Montessori Onderwijs valt binnen ons Samenwerkingsverband de Delftse Montessorischool, Jacoba van Beierenlaan 166, 2613 JK Delft
Westlandse Stichting Katholiek Onderwijs ›
Onder Westlandse Stichting Katholiek Onderwijs valt binnen ons Samenwerkingsverband

Herman Broerenstichting ›
Onder de Herman Broerenstichting valt binnen ons samenwerkingsverband de Herman Broerenschool, Clara van Sparwoudestraat 1, 2612 SP Delft
Stichting Casa School ›
Onder de Stichting Casa School valt binnen ons Samenwerkingsverband de volgende school:

Laurentius Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs ›
Onder de Laurentiusstichting voor Katholiek Primair Onderwijs vallen binnen ons Samenwerkingsverband de volgende scholen:

Stichting Librijn Openbaar Onderwijs ›
Onder de Stichting Librijn Openbaar Onderwijs vallen binnen ons Samenwerkingverband de volgende scholen:

Stichting Openbaar Onderwijs Westland ›
Onder de Stichting Openbaar Onderwijs Westland valt binnen ons samenwerkingsverband:

Spectrum Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs ›
Onder Spectrum Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs te Lansingerland vallen binnen ons Samenwerkingsverband de volgende scholen:

Scholengroep Holland Stichting voor openbaar Primair Onderwijs Holland ›
Onder de Scholengroep Holland, Stichting voor openbaar Primair onderwijs Holland vallen binnnen ons Samenwerkingsverband de volgende scholen:

Vereniging Gereformeerd Primair Onderwijs West-Nederland ›
Onder de Vereniging Gereformeerd Primair Onderwijs West-Nederland valt binnen ons samenwerkingsverband de volgende school:

Stichting Resonans ›
Onder de Stichting Resonans valt binnen ons samenwerkingsverband:

Stichting de Vrije School Delft en omstreken ›
Onder de Stichting de Vrije School Delft en Omstreken valt binnen ons Samenwerkingsverband de volgende school:

Stichting Katholiek Onderwijs Pijnacker ›
Onder de Stichting Katholiek Onderwijs Pijnacker vallen binnen ons samenwerkingsverband de volgende scholen:

Octant stichting voor primair onderwijs ›
Onder Octant stichting voor primair onderwijs vallen binnen ons samenwerkingsverband de volgende scholen:

Delftse School Vereeniging ›
Onder de Delftse Schoolvereeniging valt binnen ons samenwerkingsverband de volgende school: