Nieuws

Evaluatie Passend Onderwijs tussenstand

Evaluatie Passend Onderwijs tussenstand

27 juni 2019 - Op donderdag 20 juni 2019 gaf het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) een  briefing over tussentijdse landelijke resultaten Passend Onderwijs aan de commissie Onderwijs van de Tweede Kamer.
Lees meer ›
Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2018

06 juni 2019 - In haar jaarverslag legt het bestuur van PPO Delflanden verantwoording af over het gevoerde (financiële) beleid.

 

 

Klik hier om het jaarverslag 2018 in te zien.

Aanvragen TLV en evaluatie arrangement

Aanvragen TLV en evaluatie arrangement

17 april 2019 - Om ervoor te zorgen dat het proces om tot de keuze voor een speciale onderwijssetting te komen zorgvuldig verloopt, en de speciale scholen de gelegenheid te geven om de interne organisatie gereed te maken voor nieuwe leerlingen, zijn afspraken gemaakt voor de periode tot aan de zomervakantie. Deze afspraken zijn per mail en via deze website aan de scholen gecommuniceerd. Een van deze afspraken is dat voor TLV aanvragen na 7 juni 2019 niet meer kan worden gegarandeerd dat zij zijn afgehandeld voor 1 augustus 2019. 

 
Lees meer ›

Vacature lid OPR

Vacature lid OPR

11 april 2018 - Voor de ondersteuningsplanraad van het samenwerkingsverband zijn wij op zoek naar leden die zich enthousiast en daadkrachtig willen inzetten voor het samenwerkingsverband en Bovenschools kunnen denken en handelen. Ervaring hebben met zeggenschap is gewenst. Klik hier om de vacatures te bekijken.