Professionals

Op deze pagina is praktische informatie te vinden die nodig is om het werk rond passend onderwijs goed te kunnen doen.

 

Nieuws

Preview foto
Vacatures OPR
03 jul 2020 - Wij zijn op zoek!
De ondersteuningsplanraad (OPR) is op zoek naar mensen die zich betrokken voelen bij verschillende onderwerpen die de kernthema’s zijn van de missie, visie, strategie en het
beleid van het samenwerkingsverband.
Lees meer ›

Preview foto
Professionalisering HB
11 jun 2020 - PPO Delflanden heeft in 2019 de landelijke subsidieregeling 'Begaafde leerlingen PO en VO' aangevraagd en toegekend gekregen vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De komende 4 jaar zal samen met co-financiering de lijn vanuit de subsidieaanvraag worden uitgezet.

Voor het versterken van onze de basisondersteuning op het gebied van hoogbegaafdheid, is professionalisering een van de kernpunten binnen onze lijn.
Lees meer ›


Preview foto
Tijdelijk oplossing openen bestanden Groeidocument 2.0
11 jun 2020 - Zoals je wellicht hebt gemerkt is er op dit moment een probleem bij het openen van de bestanden van een leerling in het Groeidocument. Gelukkig is er een oplossing in zicht, de verwachting is dat de mappen snel weer normaal werken.

 
Lees meer ›