Privacy

Als een leerling extra ondersteuning krijgt of nodig heeft op school, kan het zijn dat de school daarvoor aanklopt bij het “samenwerkingsverband passend onderwijs”. In het samenwerkingsverband wordt gekeken naar wat leerlingen nodig hebben en hoe zij kunnen worden geholpen. Zij hebben daarvoor persoonsgegevens van de leerling nodig om aan de slag te kunnen.

In de wet staat dat het samenwerkingsverband voor passend onderwijs de informatie over de leerling mag gebruiken als dat nodig is. Dit is bijvoorbeeld bij:
  • Het verdelen van extra geld voor de ondersteuning van de leerling.
  • Het adviseren van de school over de ondersteuningsbehoefte van de leerling.
  • Het bepalen of de leerling toelaatbaar is tot het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs.

De informatie die met het samenwerkingsverband voor passend onderwijs gedeeld wordt heeft betrekking op leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Wij zijn ons er ten allen tijde van bewust dat we te maken hebben met leerlingen en hun ouders en wij hechten bij de verwerking van informatie grote waarde aan zorgvuldigheid. Wij hebben begrijpelijke procedures voor het verwerken en bewaren van persoonsgegevens. Deze kunnen we aan belanghebbenden laten zien en uitleggen. Wij vragen niet meer informatie van betrokkenen dan nodig is voor de uitoefening van onze taken. Bij het delen van gegevens met anderen, binnen en buiten de organisatie, staan wij (naast de grenzen vanuit regelgeving) bewust stil bij de mogelijkheden om met minder en/of geanonimiseerde informatie toe te kunnen.

 

Bent u als betrokkene of wettelijk vertegenwoordiger van mening dat we dat we bepalingen uit dit reglement niet naleven? Dan kunt u contact opnemen met de externe Functionaris Gegevensbescherming, José Schildwacht, via j.schildwacht@cedgroep.nl

 

Ons privacyreglement is hieronder te lezen:

Privacyregelement

 

Download hier de handreiking voor ouders. In deze handreiking voor ouders leggen we uit waarom wij persoonsgegevens van kinderen verwerken en wat het samenwerkingsverband ermee doet.