Ondersteuning aanvragen

Klik hier voor scholen binnen ons samenwerkingsverband.

Klik hier voor scholen buiten ons samenwerkingsverband.

Scholen binnen ons samenwerkingsverband

De scholen binnen ons samenwerkingsverband werken met TOP dossier. TOP Dossier is een webbased platform voor het aanvragen van ondersteuning, advies, arrangementen en toelaatbaarheidsverklaringen en het veilig uitwisselen van leerlinggegevens (ook met ouders en ketenpartners). TOP Dossier is een gebruiksvriendelijk en visueel aantrekkelijk systeem dat intuïtief werkt. TOP Dossier biedt de mogelijkheid om gegevens makkelijk in te lezen en bewaart ook eerder ingevulde gegevens, waardoor opnieuw invoeren, kopiëren en plakken minder nodig is. Scholen kunnen bovendien voor een eigen schoollicentie kiezen. Met een eigen licentie werk je als school in het voortraject al met TOP dossier bij het opmaken van een OPP voor leerlingen met extra ondersteuningsvragen en bij de communicatie daarover met ouders.

 

Preventieve ondersteuning of arrangement
Preventieve ondersteuning is een laagdrempelige ondersteuning. Preventieve ondersteuners vanuit bureau PPO Delflanden denken mee met vragen vanuit de scholen.

Er zijn situaties waarbij de inzet van preventieve ondersteuning niet voldoende is. Er is meer nodig, extra ondersteuning om het kind op de juiste wijze te begeleiden. In dat geval is er een arrangement nodig op de school.

 

TLV
Wanneer de boven beschreven extra ondersteuning op school niet meer voldoende is, is er ondersteuning op voorziening nodig. In dat geval dient de school bij het samenwerkingsverband een aanvraag in voor een toelaatbaarheidsverklaring.

 

Herbeoordeling TLV

Ieder schooljaar lopen er TLV's  af. In schooljaar 2023-2024 zijn dat de TLV's met einddatum 31 juli 2024. Het speciaal (basis) onderwijs kan opnieuw een TLV aanvragen vóór 15 april 2024. De speciale scholen die vallen onder ons samenwerkingsverband ontvangen jaarlijks in december onze herbeoordelingsprocedure en de aanvraagdocumenten per e-mail. onder het kopje Downloads op deze pagina zijn de documenten te vinden die dit schooljaar worden gebruikt.

 

Vragen?

 • Inhoudelijke procedure ondersteuningsaanvragen: scholen kunnen contact opnemen met de locale ondersteuningsadviseur die aan hen verbonden is.
 • Inhoudelijke procedure (herbeoordeling) TLV: u kunt contact opnemen met Branda van der Mast, voorzitter van de toelaatbaarheidscommissie, mailadres: tlc@ppodelflanden.nl. 
 • Administratieve en logistieke vragen: u kunt terecht bij het secretariaat, mailadres: helpdesk@ppodelflanden.nl of per telefoon 015-2568710.
 • Technische vragen: neem contact op met de helpdesk van TOP dossier, mailadres: support-topdossier@perspectiefopschool.nl of per telefoon 06 133 111 25.

Handige links: 

 • Klik hier om in te loggen bij TOP dossier en te starten met een aanvraag voor ondersteuning. 
 • Klik hier voor de gebruikershandleiding van TOP dossier.
 • Klik hier voor de gebruikershandleiding Loketfunctie van TOP dossier.
 • Klik hier voor de handleiding van het omzetten van de inhoud van het Groeidocument naar een PDF document.
 • Klik hier voor het toestemmingsformulier voor het aanvragen van ondersteuning.
 • Klik hier voor het toestemmingsformulier voor het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring.

Scholen buiten ons samenwerkingsverband

Scholen die niet zijn aangesloten bij ons samenwerkingsverband kunnen ondersteuning aanvragen middels het beveiligd versturen van een e-mail met de benodigde informatie naar tlc@ppodelflanden.nl.

 

TLV aanvraag

De volgende informatie is van belang bij een TLV aanvraag en dient beveiligd te worden verstuurd per e-mail:

 • Een uitdraai van het LVS.
 • Verslaglegging van het laatste zorgoverleg waarin de nieuwe aanvraag voor een TLV wordt voorbesproken (CVB-verslag). Hierin staat duidelijk vermeld dat ouders zijn meegenomen in het proces.
 • Relevante gespreksverslagen en onderzoeksverslagen.
 • Het door ouders ondertekende OPP met een geëvalueerd handelingsgericht deel, stimulerende/belemmerende factoren en een uitstroomperspectief.

Herbeoordeling TLV

De volgende informatie is van belang bij een TLV aanvraag en dient beveiligd te worden verstuurd per e-mail:

 • Een uitdraai van het LVS.
 • Verslaglegging van het laatste zorgoverleg waarin de nieuwe aanvraag voor een TLV wordt voorbesproken (CVB-verslag). Hierin staat duidelijk vermeld dat ouders zijn meegenomen in het proces.
 • Relevante gespreksverslagen en onderzoeksverslagen.
 • Het door ouders ondertekende OPP met een geëvalueerd handelingsgericht deel, stimulerende/belemmerende factoren en een uitstroomperspectief.

 

Downloads

B1 informatiebrief scholen 2024

B2-A Aanvraagformulier herbeoordeling TLV 2024 - met licentie TOP dossier

B2-B Aanvraagformulier herbeoordeling TLV 2024 - zonder licentie TOP dossier

B3 Informatiebrief ouders herbeoordeling TLV 2024