Nieuws

25 mei 2020

Prevo verschuiven na de zomervakantie

In deze coronatijd wordt soms aan preventief ondersteuners gevraagd of een prevo- aanvraag ook na de zomervakantie kan starten. Natuurlijk kan dat. Voor de duidelijkheid vragen we het volgende te doen.

Prevo verschuiven na de zomervakantie
 

  • Geef de wens tot verschuiven van de prevo- aanvraag aan bij preventief ondersteuner die de prevo gaat uitvoeren.
  • Na de zomervakantie neemt de school zelf contact op met de preventief ondersteuner om de prevo te gaan starten.
  • Andere vragen over prevo in coronatijd.... ? ...neem contact op met een van de preventief ondersteuners.