SBO+ scholen

Het Samenwerkingsverband PPO Delflanden heeft SBO+ scholen.
Het samenwerkingsverband PPO Delflanden hanteert een hoog ambitieniveau voor lichte- en extra ondersteuning op de basisscholen. Omdat wij veel thuisnabij arrangeren is het verwijzingspercentage naar het gespecialiseerd onderwijs laag.

 

Een gevolg daarvan is dat kinderen op onze SBO scholen relatief zwaardere en vaker ook meervoudige ondersteunings-behoefte(n) hebben. De twee SBO+ scholen Laurentius in Delft en De Prinsenhof in Pijnacker worden door het samenwerkingsverband extra gefaciliteerd om in die zwaardere ondersteuningsbehoeften te voorzien en hanteren een (ver)breed toelatingsbeleid. De plus van deze twee SBO’s bestaat voornamelijk uit:

  • In de teams is aanvullende en specifieke expertise aanwezig om de schoolpopulatie accuraat te kunnen bedienen;
  • Er wordt gewerkt in kleinere groepen met ingroei mogelijkheden waardoor wachtlijsten worden voorkomen;
  • Er wordt gewerkt met extra vakleerkrachten om meer praktische vakken aan te bieden.

 

Het Samenwerkingsverband Delflanden bekostigt deze extra plus op de SBO scholen voor alle leerlingen die door PPO Delflanden toelaatbaar worden geacht. Indien een leerling met een reguliere TLV SBO van een ander samenwerkingsverband wil worden toegelaten tot de SBO+ zal dit samenwerkingsverband zich vooraf akkoord moeten verklaren met de meerkosten van de plus gedurende de schoolloopbaan van deze leerling.

 

Deze akkoord verklaring gaat vooraf aan de toelatingsprocedure. Klik hier voor de procedure voor aanmelding van leerlingen met een TLV SBO van binnen en buiten ons Samenwerkingsverband.